Štednja po viđenju

Štednja po viđenju (a vista štednja)

Štednja po viđenju (a vista štednja) je vrsta štednje koja nije uslovljena visinom štednog uloga, a sredstva su klijentu stalno dostupna. Štedni ulog po viđenju mogu otvoriti domaća i strana fizička lica na osnovu jednog od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).  Instrument za raspolaganje štednim ulogom je štedna knjižica koja svom vlasniku omogućava maksimalnu slobodu u pogledu broja uplata i isplata. Kamatna stopa na ovaj vid štednje je fiksna i niža je u odnosu na oročeni vid štednje.

U zavisnosti od valute kamatne stope na štednju po viđenju su ↓

ValutaNominalna kamatna stopa
KM/EUR0,01%
Američki dolar0,01%
Švajcarski franak, autralijski i kanadski dolar, britanska funta i ostale valute0,01%

Efektivna kamatna (EKS) stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA DEPONENTA AOD

Više informacija u informacionom obrascu na web stranici www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta / Depositor information sheet

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovaranja na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Banja Luka (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka, ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na dpo.abbl@addiko.com, ili na broj telefona T: +387(0)51 951 000.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka