Štednja po viđenju

Štednja po viđenju (a vista štednja)

Štednja po viđenju (a vista štednja) je vrsta štednje koja nije uslovljena visinom štednog uloga, a sredstva su klijentu stalno dostupna. Štedni ulog po viđenju mogu otvoriti domaća i strana fizička lica na osnovu jednog od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).  Instrument za raspolaganje štednim ulogom je štedna knjižica koja svom vlasniku omogućava maksimalnu slobodu u pogledu broja uplata i isplata. Kamatna stopa na ovaj vid štednje je fiksna i niža je u odnosu na oročeni vid štednje.

U zavisnosti od valute kamatne stope na štednju po viđenju su ↓

ValutaNominalna kamatna stopa
KM/EUR0,01%
Američki dolar0,01%
Švajcarski franak, autralijski i kanadski dolar, britanska funta i ostale valute0,01%

Efektivna kamatna (EKS) stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka