Štednja po viđenju

Štednja po viđenju (a vista štednja)

Štednja po viđenju (a vista štednja) je vrsta štednje koja nije uslovljena visinom štednog uloga, a sredstva su klijentu stalno dostupna. Štedni ulog po viđenju mogu otvoriti domaća i strana fizička lica na osnovu jednog od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).  Instrument za raspolaganje štednim ulogom je štedna knjižica koja svom vlasniku omogućava maksimalnu slobodu u pogledu broja uplata i isplata. Kamatna stopa na ovaj vid štednje je fiksna i niža je u odnosu na oročeni vid štednje.

U zavisnosti od valute kamatne stope na štednju po viđenju su ↓

ValutaNominalna kamatna stopa
KM/EUR0,01%
Američki dolar0,01%
Švajcarski franak, autralijski i kanadski dolar, britanska funta i ostale valute0,01%

Efektivna kamatna (EKS) stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka