Štednja po viđenju

Štednja po viđenju (a vista štednja)

Štednja po viđenju (a vista štednja) je vrsta štednje koja nije uslovljena visinom štednog uloga, a sredstva su klijentu stalno dostupna. Štedni ulog po viđenju mogu otvoriti domaća i strana fizička lica na osnovu jednog od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).  Instrument za raspolaganje štednim ulogom je štedna knjižica koja svom vlasniku omogućava maksimalnu slobodu u pogledu broja uplata i isplata. Kamatna stopa na ovaj vid štednje je fiksna i niža je u odnosu na oročeni vid štednje.

U zavisnosti od valute kamatne stope na štednju po viđenju su ↓

Valuta Nominalna kamatna stopa
KM/EUR 0,01%
Američki dolar 0,01%
Švajcarski franak, autralijski i kanadski dolar, britanska funta i ostale valute 0,01%

Efektivna kamatna (EKS) stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi (NKS).

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

INFORMATIVNI OBRAZAC ZA DEPONENTA AOD

Više informacija u informacionom obrascu na web stranici www.aod.ba

Informativni obrazac za deponenta / Depositor information sheet

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Želite više informacija o proizvodu ili zakazati sastanak u poslovnici? Popunite formu i uskoro ćemo Vas pozvati

  Saglasan/saglasna sam da me Banka dalje kontaktira za više detalja o ponudama proizvoda i usluga, zadržavajući pravo da ovu saglasnost povučem u cjelosti ili djelimično, podnošenjem pismenog zahtjeva Banci, kao i druga prava i obaveze u skladu sa Opštim informacijama o zaštiti ličnih podataka. Opšte informacije o zaštiti ličnih podataka *

  Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

  Štednja

  Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

  Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

  Paketi

  Addiko Bank Banja Luka