Međunarodna plaćanja

Instrukcije za plaćanje

Otvaranje deviznog računa vrši se automatski, pri otvaranju transakcionog računa u domaćoj valuti.

Plaćanje u inostranstvo obavlja se u skladu sa zakonskim propisima na osnovu dokumentacije koju klijent treba predati banci:

  • ispravno popunjen i ovjeren obrazac 1450
  • račun, predračun, ugovor ili drugi pravovaljani dokument na kom se zasniva devizna doznaka

Klijent treba da na svom računu osigura sredstva za pokriće doznake i za plaćanje naknada banci. Kupoprodaja deviza se vrši po zvaničnom kupoprodajnom kursu, prema važećoj kursnoj listi Addiko Bank a.d. ili uz primjenu tržišnog kursa odobrenog po posebnoj Odluci banke. Po ispunjenju uslova, plaćanja prema inostranstvu se izvršavaju sa datumom valute – isti ili najkasnije slijedeći radni dan po prijemu naloga i osiguranom pokriću.

Po prijemu SWIFT poruke MT 103 iz inostranstva, odnosno po odobrenju računa Addiko Bank a.d. kod jedne od kontokorentnih (korespondentnih) banaka, devizna sredstva se raspoređuju u korist deviznog računa korisnika sredstava tj. klijenta banke.

Ukoliko očekujete priliv iz inostranstva u obavezi ste dostaviti Vašem ino partneru odnosno nalogodavcu instrukcije za plaćanje iz inostranstva koje će obavezno sadržavatii Vaš broj računa odnosno IBAN kod Addiko Bank a.d. i BIC (SWIFT) banke – HAABBA2B.
Pod kontokorentnim/korespondentnim bankama podrazumijevamo banke kod kojih Addiko Bank a.d. ima otvorene račune i na tim računima drži svoja devizna sredstva.

Detaljne instrukcije za plaćanje iz inostranstva
Instrukcije za plaćanje možete lično zatražiti u svakoj poslovnoj jedinici banke ili putem e-maila: info.rs.ba@addiko.com
Ovdje možete pogledati listu kontokorentnih-korespondentnih banaka

Imate potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju vam je i finansijski savjetnik za vaša pitanja.

Otvaranje računa

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

 

Kako bi rasla, firma treba pristup izvorima finansiranja.

Pomoći ćemo vam u ostvarenju vaših ciljeva i ambicija uz lepezu naših kreditnih proizvoda.

Okvir za finansijsko praćenje

Addiko Bank Banja Luka