Informacije za akcionare

Obaviještenja o sazivanju vanrednih sjednica Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka u 2023. godini:

Obavještenje akcionarima, 28.03.2024.

Obavještenje akcionarima, 29.11.2023. 

NACRT -Odluka Skuštine akcionara 15. 9. 2023.

Obavještenje akcionarima 30. 8. 2023.

Obavještenje akcionarima: 7. 7. 2023.

NACRT- Odluka Skupštine akcionara od 7.6.2023,

Obavještenje akcionarima

Značajan događaj – isplata dividende, 2023.

PRIJEDLOG Odluka Skupštine od 28.4.2023.

Obavještenje akcionarima o sazivanju Godišnje skupštine akcionara

Obavijesti o sazivanju vanrednih sjednica Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. u 2022. godini:

Izmjena Izvještaja o značajnom događaju – isplata dividende iz 2021. godine 

Izvještaj o značajnom događaju – obavještenje akcionarima- 27.05.2022.

Obavijesti o sazivanju vanrednih sjednica Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. u 2021. godini:

Addiko Bank a.d. Banja Luka_vanredna skupština 14.12.2021.

Addiko Bank a.d. Banja Luka_vanredna skupština 11.11.2021.

Addiko Bank a.d. Banja Luka_vanredna skupština 29.09.2021.

01.09.2020. – 16.09.2020.

Obavijest o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d. u 2020. godini

Addiko Bank a.d. vanredna skupština

30.03.2020. – 29.04.2020.

Obavijest o sazivanju godišnje redovne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d.  u 2020. godini

Addiko Bank a.d. redovna skupština

05.12.2019. – 20.12.2019.

Obavijest o sazivanju vanredne sjednice Skupštine Addiko Bank a.d.  u 2019. godini

Addiko Bank a.d. vanredna skupština

11.12.2018. – 27.12.2018.

Obavijest o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. u 2018. godini

Informacija za akcionare

Addiko Bank a.d. IV vanredna skupština

12.10.2018. – 29.10.2018.

Obavijest o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. u 2018. godini

Informacija za akcionare

Addiko Bank a.d. III vanredna skupština

10.09.2018. – 26.09.2018.

Obavijest o sazivanju II vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. u 2018. godini

Informacija za akcionare

Addiko Bank a.d. II vanredna skupština

28.03.2018. – 13.04.2018.

Obavijest o sazivanju I vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. u 2018. godini

Informacija za akcionare

Addiko Bank a.d. I vanredna skupština

27.02.2018. – 29.03.2018.

Obavijest o sazivanju godišnje redovne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d.

Informacija za akcionare

Addiko Bank a.d. redovna godišnja skupština

24.10.2017. – 10.11.2017.

Obavijest o sazivanju IV vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d.

Informacija za akcionare

Addiko Bank ad_IV redovna skupstina

26.O9.2017. – 12.10.2017.

Obavijest o sazivanju III vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d.

Informacija za akcionare

Addiko Bank ad_III vanredna skupstina

05.08.2017 – 22.08.2017

Obavijest o sazivanju II vanredne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d.

Informacije za akcionare

obavijest_o_sazivanju_ii_vanredne_skupstine_akcionara_addiko_bank_a.d.pdf

10.04.2017 – 10.05.2017

Obavijest o sazivanju I redovne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d. Banja Luka u 2017. godini

Obavijest o sazivanju I redovne Skupštine akcionara Addiko Bank a.d.

obavijest_o_sazivanju_i_redovne_skupstine_akcionara_addiko_bank_a.d.pdf

Addiko Bank Banja Luka