Uprava

Upravu Addiko Bank a.d. čine:

Srđan Kondić, predsjednik Uprave

Srdjan Kondic Ceo Crmo Web

Nadzorni odbor:

  1. Petra Hildegard Zirhan-Wagner, predsjednik
  2. Mark Potočnik, zamjenik predsjednika
  3. Tadej Krašovec, član
  4. Radomir Savić, član
  5. Stevo Pucar, član

Interni revizor Banke: Srđan Lamešić

Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: Addiko Group  AG

Mile Todorović, član Uprave

Mile T

Odbor za reviziju:

  1. Đorđe Lazović, predsjednik
  2. Jelena Mažuranić, član
  3. Siniša Radonjić, član

Slađan Stanić, član Uprave

Sladjan Stanic Cfo Cro Web

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka