Uprava

Upravu Addiko Bank a.d. čine:

Srđan Kondić, predsjednik Uprave

Srdjan Kondic Ceo Crmo Web

Nadzorni odbor:

  1. Tadej Krašovec, predsjednik
  2. Petra Hildegard Zirhan-Wagner, zamjenik Predsjednika
  3. Stevo Pucar, član
  4. Radomir Savić, član
  5. Biljana Vujović, član

Interni revizor Banke: Duško Petković.

Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: Addiko Group  AG

Mile Todorović, član Uprave

Mile Todorović, Fotografija Za Izvještaj 2

Odbor za reviziju:

  1. Đorđe Lazović, predsjednik
  2. Siniša Radonjić, član
  3. Ines Krnić, član

Slađan Stanić, član Uprave

Sladjan Stanic Cfo Cro Web

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka