Uprava

Upravu Addiko Bank a.d. čine:

Srđan Kondić, predsjednik Uprave

Srdjan Kondic Ceo Crmo Web

Nadzorni odbor:

  1. Biljana Rabitsch, predsjednik
  2. Petra Hildegard Zirhan-Wagner, zamjenik predsjednika
  3. Mark Potočnik, član
  4. Radomir Savić, član
  5. Stevo Pucar, član

Interni revizor Banke: Srđan Lamešić

Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: Addiko Group  AG

Boštjan Pečenko, član Uprave

Bostjan Pecenko Coo Ccmo Web

Odbor za reviziju:

  1. Đorđe Lazović, predsjednik
  2. Jelena Mažuranić, član
  3. Siniša Radonjić, član

Slađan Stanić, član Uprave

Sladjan Stanic Cfo Cro Web

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka