Uprava

Upravu Addiko Bank a.d. čine:

Srđan Kondić, predsjednik Uprave

Srdjan Kondic 02

Nadzorni odbor:

  1. Biljana Rabitsch, predsjednik
  2. Petra Zirhan-Wagner, član
  3. Meliha Povlakić, član
  4. Razvan Munteanu, član
  5. Damir Karamehmedović, član

Interni revizor Banke: Srđan Lamešić

Akcionari sa 5% ili više akcija sa glasačkim pravima: Addiko Group  AG

Boštjan Pečenko, član Uprave

4897 S

Odbor za reviziju:

  1. Đorđe Lazović, predsjednik
  2. Jelena Mažuranić, član
  3. Siniša Radonjić, član

Žaklina Dimitrijević, član Uprave

Fotografija

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka