Informisanje o stanju kreditnog zaduženja

Informacija za klijente Addiko Bank a.d.

Fizička lica kao korisnike kredita

U skladu sa odredbama Člana 154. stav 1. i Člana 148. stav 1. tačka 2. Zakona o bankama RS te u vezi sa relevantnom odredbom Ugovora o kreditu, kojom se utvrđuje dole navedeno pravo klijenta na informisanje o stanju njegovog/njenog kreditnog zaduženja, ovim putem Addiko Bank a.d. Banja Luka obavještava svoje klijente, fizička lica kao korisnike kredita, da imaju pravo da se obrate u najbližu poslovnicu Banke, odnosno poslovnicu gdje im je odobren i plasiran kredit te zatraže i, bez naknade, dobiju pisani izvod o stanju njihovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate, kao i iznosu preostalog duga.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka