Informisanje o stanju kreditnog zaduženja

Informacija za klijente Addiko Bank a.d.

Fizička lica kao korisnike kredita

U skladu sa odredbama Člana 154. stav 1. i Člana 148. stav 1. tačka 2. Zakona o bankama RS te u vezi sa relevantnom odredbom Ugovora o kreditu, kojom se utvrđuje dole navedeno pravo klijenta na informisanje o stanju njegovog/njenog kreditnog zaduženja, ovim putem Addiko Bank a.d. Banja Luka obavještava svoje klijente, fizička lica kao korisnike kredita, da imaju pravo da se obrate u najbližu poslovnicu Banke, odnosno poslovnicu gdje im je odobren i plasiran kredit te zatraže i, bez naknade, dobiju pisani izvod o stanju njihovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate, kao i iznosu preostalog duga.

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka