Kontakti

Odgovorno kumuniciramo

Kontakt za medije:

marketing.komunikacije.rs.ba@addiko.com

Adresa:

Addiko Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13,

78 000 Banja Luka

Kontakt za klijente:

info.rs.ba@addiko.com

Kontakt telefon:  051 951 000

Adresa:

Addiko Bank a.d. Banja Luka

Aleja Svetog Save 13,

78 000 Banja Luka

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka