Kontakt

Brzo i odgovorno kumuniciramo sa javnostima

Medijske predstavnike molimo da pitanja koja se odnose na poslovanje Addiko Bank a.d. pošalju na adresu:

Addiko Bank a.d.
Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
marketing.komunikacije.rs.ba@addiko.com

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka