Kontakt

Brzo i odgovorno kumuniciramo sa javnostima

Medijske predstavnike molimo da pitanja koja se odnose na poslovanje Addiko Bank a.d. pošalju na adresu:

Addiko Bank a.d.
Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka
korporativne.komunikacije.bih@addiko.com

Da li su vam informacije na stranici korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka