Publikacije Ekonomskih istraživanja

Za potrebe klijenata i partnera Addiko Bank objavljuje brojne istraživačke publikacije.

Makroekonomske publikacije 

Komentari i analize glavnih ekonomskih podataka, monetarne te fiskalne politike sa implikacijama na glavne imovinske klase; aktuelni komentari poslovanja kompanija uključujući davanje kratkoročnih izgleda te procjene u pogledu kretanja vrijednosti finansijskih instrumenata tih kompanija u Jugoistočnoj Europi.

2019. 

SEE Outlook Quarterly – 1/19

SEE Outlook Quaterly – 2/19

 

2018.

SEE Outlook Quaterly – 4/18

SEE Outlook Quaterly – 3/18

SEE Outlook Quaterly – 2/18

SEE Outlook Quarterly – 1/18

 

2017.

SEE Outlook Quarterly – 3/17

SEE Outlook Quarterly – 4/17

 

Upoznajte nas

Naša Uprava

Finansijski izvještaji

Addiko Bank Banja Luka