Pozovite prijatelje

Addiko program – Pozovite prijatelje
Što više dijelite – više dobijate!

Addiko program „Pozovite prijatelje“

Koristite proizvode i usluge Addiko banke?

Pozovite svoje prijatelje, porodicu i komšije da ugovore Addiko Blic gotovinski kredit, uz otvaranje Addiko tekućeg računa,

a vas čeka bonus od 50 KM, po svakoj uspješnoj preporuci.

Program „Pozovite prijatelje“ namijenjen je novim i postojećim klijentima Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Program traje u periodu od 01.01.2022. do 31.05.2022. godine.

Addiko Bank a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) šalje SMS/VIBER poruku postojećim i novim klijentima Banke.

SMS/VIBER poruka sadrži jedinstveni kod. Samo SMS/VIBER poruka poslana sa broja telefona koji je registrovan kod Banke smatra se važećom registrovanom porukom.

Klijent Banke može da proslijedi SMS/VIBER poruku sa kodom svojim prijateljima, kolegama, porodici….

Osoba koja je dobila SMS/VIBER poruku sa kodom od klijenta Banke i koja ugovori Addiko Blic gotovinski kredit, uz otvaranje Addiko tekućeg računa, u obavezi je da, u trenutku otvaranja računa/ugovaranja kredita, pokaže dobijenu SMS/Viber poruku zaposlenom Banke, kako bi, nakon sticanja svih uslova, i sam Davalac preporuke bio nagrađen.

Novi klijenti koji ugovore Addiko Blic gotovinski kredit uz otvaranje Addiko tekućeg računa i sami će dobiti svoj jedinstveni KOD putem SMS/VIBER poruke, koji mogu dijeliti dalje i na taj način realizovati mogućnost dobijanja bonusa u ovom Programu.

Nagradni program „Pozovite prijatelje“ podrazumijeva da novi i postojeći klijenti Banke pozovu svoje prijatelje, porodicu, komšije i ostale (u daljem tekstu: prijatelje) da ugovore Addiko Blic gotovinski kredit i postanu klijenti Banke (u daljem tekstu: Program) i traje u periodu od 01.01. do 31.03.2022. godine.

U nastavku se detaljnije možete upoznati sa pravilima Programa:

  1. U okviru Programa “Pozovite prijatelje” preporuku mogu dati postojeći klijenti Banke, koji su primili kod putem SMS/Viber poruke, kao i svi novi klijenti koji putem preporuke dođu u Addiko banku i dobiju SMS/Viber poruke na broj telefona registrovan u Banci te na taj način postanu učesnici Programa (u daljem tekstu: Davaoci preporuke).
  2. Preporuka će se smatrati uspješnom kada:

(a) je ostvarena za vrijeme trajanja Programa

(b) je preporučeno fizičko lice ono koje:

– ima minimum 21 godinu na datum uspostavljanja poslovnog odnosa sa Bankom

– uspostavi uspješan poslovni odnos sa Bankom, odnosno koje ugovori Addiko Blic gotovinski kredit, otvori račun u Banci, sa ili bez prenosa plate ili penzije na Addiko tekući račun.

3. Datum upućivanja jeste datum kada preporučeno lice pokaže SMS/Viber poruku zaposlenom Banke, prilikom ugovaranja kredita ili otvaranja računa u Banci.

4. Bonus po svakoj uspješnoj preporuci iznosi 50 KM (slovima: pedeset konvertibilnih maraka i 00/100) i realizuje se na tekući račun Davaoca preporuke, 10. dan nakon isplate kredita ugovorenog u Addiko banci.

Veći broj uspješnih preporuka donosi i veći iznos bonusa. U nastavku u tabeli je dato nekoliko primjera osvojenog bonusa za broj uspješnih preporuka.

USPJEŠNA PREPORUKAIZNOS BONUSA
3 uspješne preporuke 150 KM
5 uspješnih preporuka 250 KM
10 uspješnih preporuka 500 KM

5. Bonus za uspješno ostvarenu preporuku se isplaćuje na tekući račun Davaoca preporuke i to 10. dana u mjesecu koji slijedi u odnosu na mjesec u kom su ispunjeni uslovi. Uslovi su ispunjeni ukoliko je preporučeno lice ugovorilo Addiko paket računa i Addiko Blic gotovinski račun, sa ili bez prijema plate ili penzije na Addiko tekući račun.

6. Davalac preporuke i preporučeno lice ne mogu biti iste osobe.

7. U slučaju da više Davalaca preporuke preporuči istu osobu, tokom Promotivnog perioda u okviru Programa, bonus će se isplatiti onoj osobi čiji je kod novi klijent pokazao zaposlenom Banke prilikom otvaranja računa, odnosno ugovaranja kredita. U slučaju bilo kakvog spora, Banka će imati diskreciono pravo u odlučivanju koji je Davalac preporuke uspješno dao preporuku.

8. Konačnu odluku o uspješnosti davanja preporuke donosi Banka i na istu ne postoji mogućnost podnošenja žalbe.

9.  Banka ima pravo da u bilo kom trenutku:

(a) izvrši promjene u Programu i/ili izmijeni iznos bonusa sa drugom stavkom od jednake ili slične vrijednosti;

(b) promijeni ove uslove i Program;

(c) otkaže ili povuče Program

  1. Odluka Banke o svim pitanjima koja se odnose na Program biće konačna i obavezujuća za sve postojeće korisnike koji učestvuju u Programu.
Mgm

Potrebno vam je više informacija? Molimo da popunite formu i uskoro ćemo vas pozvati, kako bismo dogovorili termin sastanka u poslovnici.

Obrada Vaših ličnih podataka koje ste podijelili sa nama putem odgovaranja na pitanja i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se preduzeli koraci prije zaključenja ugovora sa Addiko Bank a.d. Banja Luka (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.

Addiko Bank a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save 13, 78000 Banja Luka je kontrolor podataka. Ukoliko želite znati više informacija o obradi Vaših ličnih podataka, molimo da posjetite našu web stranicu: https://www.addiko-rs.ba/informacije-o-obradi-licnih-podataka, ili kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na dpo.abbl@addiko.com, ili na broj telefona T: +387(0)51 951 000.

Addiko Bank Banja Luka