Addiko 202202 18578 Bih Viber 1000x1000 Be Well 2

Sve popuste koje trebate, ostvarite plaćanjem Addiko Mastercard karticama. Prilikom plaćanja Addiko karticama u klinici Be Well, ostvarićete 5% popusta na sve zdravstvene usluge. Zdrava saradnja za Vaše zdravlje. Sve BE WELL usluge, potražite OVDJE. 

Addiko Bank Banja Luka