Addiko Bank Banja Luka pruža nove mogućnosti studentima- praktično znanje za studente PMF-a

Predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka, dr Srđan Kondić i dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci, prof.dr Goran Trbić, potpisali su Memorandum o saradnji kojim se omogućava studentima 3. i 4. godine Prirodno-matematičkog fakulteta da prošire i usavršavaju stečena teoretska znanja praktičnom nastavom u Addiko bank Banja Luka. Na osnovu ovog Memoranduma, predstavnici Addiko Bank će tokom predstojeće školske godine studentima održati i nekoliko predavanja o mogućnostima koje imaju mladi matematičari sa diplomom.

„Danas se više nego ikad cijeni analitičnost, kritičko razmišljanje, algoritamski rad i donošenje odluka na osnovu velikih količina podataka. Potreba za matematičarima biće još veća, stoga je uspostavljanje partnerskog odnosa sa Prirodno-matematičkim fakultetom za nas u Addiko Bank prirodno i od velikog značaja. Naša želja je da otkrijemo mladim matematičarima šta se sve izazovno krije iza vrata na kojima piše „banka“ i da ih podstaknemo na razmišljanje da potencijalno pokušaju pronaći sebe u tom svijetu“, istakao je Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko Bank Banja Luka.

Tokom prakse studenti PMF-a će imati priliku da osjete kako je to biti matematičar u finansijskom sektoru, da nauče kako se u banci koriste brojevi, koliko je razumijevanje istih dragocjeno, te koliko predstavlja podlogu za donošenje odluka zasnovanih na poznavanju klijenata. Otkrivanje novih horizonata i mogućnosti za dalje profesionalno usavršavanje i primjena stečenih znanja je od posebne vrijednosti za PMF i studente, kazao je prof. dr Goran Trbić, dekan Prirodno- matematičkog fakulteta u Banjaluci.

„Matematičari i informatičari igraju ključnu ulogu u velikim korporacijama, jer pomažu u donošenju finansijskih odluka, upravljanju rizicima i optimizaciji poslovnih procesa. U bankama se bave i analizom velikih količina podataka u cilju razumijevanja obrazaca ponašanja klijenata, identifikovanja potencijalnih rizika, a samim tim i poboljšanja kvaliteta usluga. Savremene matematičke i računarske metode, koje uključuju metode mašinskog učenja i primjenu vještačke inteligencije u obradi velike količine podataka su ključni u procesu analize poslovnih procesa i razvoja modela za predviđanje budućih trendova. Uspostavljanjem saradnje sa Addiko bankom uvjereni smo da našim studentima otvaramo mogućnost usavršavanja i zapošljavanja u bankarskom sektoru, što jasno govori o viziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci da na što bolji način odgovori na potrebe tržišta rada i omogući zapošljavanje naših studenata u ovom sektoru.”, zaključio je g. Trbić, dekan PMF-a u Banjaluci.

Digitalizacija nije moguća bez brojeva, te je uspostavljanje saradnje između PMF-a i Addiko digitalne i specijalističke banke u Republici Srpskoj pokazatelj istinske posvećenosti stalnom unapređenju, kako banke, tako i zajednice u kojoj banka posluje, kroz kreiranje mogućnosti angažmana mladnih talenata.

Foto 2

Addiko Bank Banja Luka