Addiko banka Banja Luka donirala štednju za budućnost djece korisnika Fonda solidarnosti

Predsjednik Uprave Addiko banke Banja Luka, Srđan Kondić i direktor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Jasminka Vučković potpisali su danas Memorandum o saradnji.

Prva aktivnost koju će Addiko banka sprovesti u okviru saradnje jeste otvaranje štednih knjižica za oko 200 mališana koji su liječeni preko Fonda solidarnosti u inostranstvu, a Banka će za njih donirati određen iznos, uz stimulativnu kamatnu stopu.

”Nadamo se da će ova akcija sa Fondom solidarnosti biti poruka i ohrabrenje za porodice da nisu sami i da ne smiju biti sami. Banka donira mališanima određen iznos sredstava i ova sredstva ne služe za liječenje, već je naša želja da se prikupi što više novca kako bi mališani nakon svog izlječenja, i kada odrastu, mogli da razroče tu štednju i da je potroše u sreći i zdravlju. Dakle, nije poenta u novcu, već poenta je da vjerujemo u izlječenje djece i da će ovo porodicama dati podršku i finansijsku i, prije svega, moralnu. Ovo nam je jedna od najdražih aktivnosti koju su svi zaposleni naše banke sa oduševljenjem podržali. ”, istakao je g. Kondić, predsjednik Uprave banke.

Ovo prva od aktivnosti koju Addiko banka Banja Luka planira da preduzme u narednom periodu zajedno sa Fondom solidarnosti u cilju pomoći mališanima koji se liječe u inostranstvu, kao i njihovim roditeljima.

Persona 20230406 132422
Fotografija štedne Knjižice

Addiko Bank Banja Luka