Addiko banka Banja Luka omogućila praktično iskustvo studentima Ekonomskog fakulteta u Banjaluci

Predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka, dr Srđan Kondić i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, prof.dr Milenko Krajišnik, potpisali su Memorandum o saradnji kojim se omogućava studentima 3. i 4. godine Ekonomskog fakulteta da usavršavaju stečena teoretska znanja praktičnom nastavom u Addiko banci Banja Luka.

„Potpisivanjem ovoga ugovora nastavili smo uspješnu dugogodišnju saradnju sa Ekonomskim fakultetom u Banjaluci. Mi u Addiku, kroz društvenu odgovornost fokusirani smo na prave vrijednosti, u ovom slučaju na znanje studenata koji su budućnost finansijskog sektora. Mogućnost za stručno usavršavanje i podršku Addiko tima u daljem razvojnom putu imaju studenti ekonomskih fakulteta u Republici Srpskoj, ali i Brčko Distriktu. Raduje nas što svake godine imamo veliko interesovanje studenata za praksu i nastojimo da kao digitalna banka prenesemo studentima odlike brzog i jednostavnog Addiko bankarstva.“, istakao je dr Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko banke a.d. Banja Luka.

Tokom tromjesečne prakse studenti će proći kroz različite segmente poslovanja banke, te će imati priliku da dožive proces digitalizacije bankarstva, po kojoj je Addiko banka Banja Luka prepoznata na tržištu. Iz Ekonomskog fakulteta naglašavanju važnost praktičnog znanja koje se najbolje studentima prezentuje iskustvom.

“Od akademske 2017/2018. godine u sklopu Nastavnog plana i programa prvog ciklusa studija za studente 3. i 4. godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci predviđena je Stručna praksa. Potpisivanjem Memoranduma o obavljanju stručne prakse ostvaruje se značajna saradnja sa privredom, a nadasve u korist studenata. U tom smislu, potpisivanje Memoranduma o saradnji Addiko bank a.d. Banja Luka, kao dugogodišnjeg partnera, i Ekonomskog fakulteta svakako doprinosi nastavku saradnje.”, izjavio je prof.dr Milenko Krajišnik, dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Nakon studenata ekonomskih fakulteta u Brčko Distriktu, Palama, Bijeljini, te Doboju, u projekat studentske prakse Addiko banka Banja Luka uključila je studente Ekonomskog fakulteta u Banjaluci, čime je u potpunosti omogućena i dostupnost praktičnog znanja svim studentima ekonomije u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.

Fotografija 1

Addiko Bank Banja Luka