Vrlo uspješna prva polovina 2021. godine – Addiko banka Banja Luka ostvarila dobit od 4,47 miliona KM

Addiko banka Banja Luka, u prvom polugodištu 2021. godine, ostvarila je dobit od 4,47 miliona KM, što je porast za 108% u odnosu na isti period prošle godine. Čak i u poređenju sa periodom prije virusa korona, u prvoj polovini 2019. godine, Banka je povećala dobit za 46%. Ovakav rezultat jasno pokazuje značajan doprinos i stabilnu poziciju Addiko banke Banja Luka na finansijskom tržištu Republike Srpske.

Na polju bankarstva sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, Banka nudi proizvode i usluge zasnovane na rezultatima ispitivanja tržišta, fokusirajući se na potrebe klijenata i malih i srednjih preduzeća. Naši klijenti su prepoznali prednosti jasnog, jednostavnog i direktnog bankarstva koje nudi Addiko banka Banja Luka. Neto prihod od kamata i naknada porastao je za 6,3% u odnosu na isti period 2020, a za 12,5% u odnosu na prvu polovinu 2019. godine.

“Ponosan sam na svakog zaposlenog koji je svojim kontinuiranim zalaganjem doprinio ovim odličnim rezultatima. Zajedno smo postigli ovaj rezultat ostajući potpuno posvećeni potrebama naših klijenata.“, istakao je Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko banke Banja Luka.

Prateći i implementirajući savremene funkcionalnosti u digitalnom bankarstvu, uz fokus na pojednostavljenje procesa, Addiko banka Banja Luka ostaje pouzdan partner građanima i privrednim subjektima Republike Srpske i Brčko Distrikta.

„Digitalizacijom poslovanja i komunikacije sa klijentima ispunjavamo njihove svakodnevne potrebe i predano nastavljamo da jačamo čvrstu poziciju Addiko banke Banja Luka na finanijskom tržištu, i u budućem periodu.“, zaključio je Srđan Kondić, predsjednik Uprave Addiko banke Banja Luka.

Poseban fokus Addiko banke Banja Luka u narednom periodu i dalje će da bude poslovanje sa stanovništvom i malim i srednjim preduzećima, poboljšanje cjelokupne usluge, te brzina realizacije usluga i digitalnih mogućnosti Banke.

Fotografija Sjedište Addiko Bank Banja Luka

Addiko Bank Banja Luka