Addiko Banka uručila prvih 20 GPS narukvica za djecu s autizmom

Uručivanjem 20 GPS narukvica djeci i roditeljima okupljenim oko Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri”, započeta je praktična implementacija projekta najavljenog u maju ove godine, a čija je namjera omogućiti da što više djece sa sa poremećajima iz autističnog spektra dobije ove narukvice i samim tim, sigurnije živi. 70% djece sa autizmom u nekom momentu odluta i izgubi se. U više navrata je to bio slučaj i u BIH, a jedan se nažalost završio tragično. Iako u potpunosti podržava roditelje koji zahtijevaju institucionalno rješenje, dok se to ne desi, Addiko banka je odlučila pomoći porodicama da zaštite svoju djecu.

“Podjelu narukvica započinjemo malo kasnije nego što smo planirali, prvenstveno zbog poteškoća koje smo imali u nabavci ovih narukvica. Drago mi je da su sve ove poteškoće riješene, te da smo konačno u prilici obradovati ove mališane, ali i njihove roditelje GPS narukvicama, koje će djeci omogućiti sigurniji život. Nastojimo da obezbijedimo narukvice za što veći broj djece iz cijele Bosne i Hercegovine”, istakla je Sanela Pašić, predsjednica Uprave Addiko Bank dd Sarajevo.

“Uskoro ćemo uručiti i prve količine narukvica na području Banja Luke, a u saradnji sa Udruženjem Colibri koordiniramo ovu akciju i prema drugim udruženjima i organizacijama koje okupljaju djecu sa poremećajima iz autističnog spektra”, izjavio je Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.
“GPS narukvice mogu spasiti život, te zahvaljujemo Addiko Banci koja je prva prepoznala ovu činjenicu i ukazala čitavom društvu na važnost podrške djeci sa poteškoćama. Vlada KS, grad Tuzla i neke druge lokalne zajednice su prepoznale važnost ovog projekta i dale mu podršku kroz kategorizaciju narukvica kao ortopedskog pomagala. Komplikovani sistem registracije pri Agenciji za lijekove BIH nam još ne omogućava praktičnu primjenu ovog pravilnika, ali je udruženje Colibri pokrenulo inicijativu za izmjenu pravilnika, kako bi se konačno riješilo ovo pitanje”, izjavila je Aida Hrnjić, predsjednica Udruženja Colibri.
GPS narukvice bi trebale biti kategorisane kao ortopedsko pomagalo za djecu sa poremećajem iz autističnog spektra u cijeloj BiH, za što će se Udruženje Colibri zalagati u narednom periodu. Ovim bi se sistemski riješio problem finansiranja GPS narukvica, a roditeljima ove djece barem malo olakšala svakodnevna borba.
Donaciju su zajednički realizovale Addiko Bank d.d. Sarajevo i Addiko Bank a.d. Banja Luka.

Addiko Bank Banja Luka