Addiko beskontaktna mirisna kartica u ponudi Addiko Bank a.d. Banja Luka

Banja Luka, 16. maj 2018.– Klijenti Addiko Bank a.d. Banja Luka od danas su u prilici ugovoriti Addiko Debit MasterCard®, prvu Addiko beskontaktnu debitnu karticu, koja osim beskontaktne tehnologije plaćanja ima i poseban dizajn. Addiko Debit Mastercard® ima još jednu, zaista jedinstvenu inovaciju sa stilom – naime, kartica ima miris jagode.

„Nastojimo našim klijentima ponuditi nešto više i drugačije, prateći digitalne, ali i druge trendove. Ovaj put se radi o jedinstvenom kartičnom proizvodu za plaćanje sa stilom koji je vertikalnog dizajna, što je jedinstven slučaj na prostoru regiona. Takođe, klijenti tokom kupovine uživaju i u mirisu, obzirom da je Addiko Debit MasterCard ®jedina kartica koja miriše”, istakao je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.

“Plaćanje ovom karticom na internetu je znatno sigurnije, obzirom da imamo implementiranu Addiko sigurnu kupovinu zasnovanu na MasterCard SecureCodu”, naglasio je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.

Ovo je prva kartica iz MasterCard porodice koja je u ponudi Addiko Bank ad Banja Luka. Svi novi klijenti će dobiti po otvaranju tekućeg računa ovu novu karticu, a postojećim klijentima će, u skladu sa planiranom dinamikom, biti bez naknade zamijenjene postojeće kartice, novom Addiko Debit MasterCard®.

Addiko 201707 13134 Cg Kartica 85 7x54 Private Debit Web1 315x500

Addiko Bank Banja Luka