Addiko poslovna mreža bogatija za još jednu poslovnicu u Gradišci

Addiko banka je otvaranjem druge poslovnice u Gradišci, proširila svoju poslovnu mrežu, te omogućila klijentima koji žive na ovom području jednostavnije i ugodnije korištenje usluga Banke na još jednoj lokaciji. Nova poslovnica u Gradišci je locirana u okviru tržnog centra AS, u ulici Ljevčanska bb.

“Efikasnost i jednostavnija komunikacija su principi na kojem je zasnovano naše poslovanje, a koji pored ostalog podrazumijevaju i pozicioniranje naših proizvoda i usluga na mjestima gdje ih klijenti trebaju. Vjerujemo da će otvaranje nove poslovnice olakšati korištenje naših usluga svim građanima sa ovog područja”, istakao je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka i naglasio da je i ova poslovnica u potpunosti opremljena po Addiko korproativnim standardima, te klijentima omogućava korištenje modernih tehnologija u bankarskom poslovanju.

Otvaranje poslovnice je u skladu sa strategijom širenja poslovne mreže u Bosni i Hercegovini. Radno vrijeme nove poslovnice je radnim danima, od 08:00 do 16:00 sati.

Addiko Bank Banja Luka