Addiko Restart krediti do 80 hiljada KM na rok otplate do 15 godina

Banja Luka, 18. januar 2017. godine – Addiko Bank a.d. Banja Luka pokrenula je novu kampanju dugoročnih nenamjenskih Restart kredita s iznosom do 80 hiljada KM i rokom otplate do 15 godina, sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate kredita, a obezbjeđenje kredita se ostvaruje bez žiranata i bez hipoteke. Ova kreditna ponuda važiće do 31. marta 2017. godine.

Krediti su namijenjeni klijentima koji, na brz i jednostavan način, žele riješiti postojeća finansijska  zaduženja u drugim bankama, po  pitanju kredita i kreditnih kartica, uz mogućnost odabira iznosa kredita, roka otplate, kao i datuma dospijeća rate.

Takođe, klijenti će imati mogućnost da pored iznosa s kojim zatvaraju finansijske obaveze u drugim bankama, istovremeno apliciraju i za dodatna sredstva s kojima će moći slobodno raspolagati.

Addiko Restart kreditna ponuda dizajnirana je s namjerom da se klijentima omogući da lakše upravljanju ličnim finansijama uz značajno smanjenje mjesečnih izdataka te da jednim kreditom rješe sve finansijske obaveze, objedinjujući ih u jednu, manju ratu.

Addiko Bank Banja Luka