EBRD podržava rast poslovanja Addiko Bank Banja Luka

Kredit od 5 miliona EUR za podršku lokalnim preduzećima

Evropska banka za obnovu

i razvoj (dalje u tekstu: EBRD) odobrila je kredit Addiko Bank a.d. Banja Luka u iznosu od 5 miliona Eura s ciljem pružanja podrške rastu i razvoju malih preduzeća na lokalnom tržištu. Realizacija kreditne linije će se izvršiti dodjelom pojedinačnih dugoročnih kredita mikro klijentima, malim i srednjim preduzećima. Ograničeni izvori dugoročnih finasiranja u BiH i dalje su glavna prepreka za rast privatnog sektora, što ovoj kreditnoj liniji daje na značaju.
Ian Brown, šef EBRD ureda za Bosnu i Hercegovinu je izjavio: “Veoma smo zadovoljni započinjanjem i ovakve vrste saradnje sa Addiko Bank a.d. Banja Luka jer će nam omogućiti da podržimo razvoj ove banke i jačanje realne ekonomije. Zaista je bitno da se jača i podstiče angažman privatnih preduzetnika u Bosni i Hercegovini. Ovaj kredit je jedan takav primjer, a nadamo se će ih biti još više.”
Mario Ivanković, Predsjednik Uprave Addiko Bank a.d. Banja Luka je izjavio: “EBRD ovim finansiranjem pruža dodatnu podršku našem modelu poslovanja, ali i lokalnom bankarskom sektoru. Addiko Bank a.d. Banja Luka, kao jedan od značajnih tržišnih igrača, posvećena je unapređenju svog poslovanja i jačanju pozicije na tržištu. Drago nam je što će ovakva saradnja biti prvenstveno korištena za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća koji predstavljaju generator lokalne ekonomije, ali će takođe indirektno podržati i lokalne zajednice i njihov ekonomski razvoj”.
EBRD je, od početka poslovanja u Bosni i Hercegovini, investirala više od 2 milijarde Eura za više od 145 projekata u zemlji. EBRD se fokusira se na pružanje podrške restrukturiranju i širenju lokalnog privatnog sektora, stvaranju bliskih veza sa širim regionalnim tržištima i promovisanju efikasnije i održive upotrebe resursa.

Ebrd 02 S
Ian Brown, EBRD i Mario Ivanković, Addiko Bank a.d.
Ebrd 01 S
Ian Brown, EBRD i Mario Ivanković, Addiko Bank a.d.

Addiko Bank Banja Luka