Obavještenje za korisnike trajnog naloga za Mtel fiksnu telefoniju

Addiko banka a.d. Banja Luka obavještava klijente da Mtel vrši gašenje postojećeg računa za uplate računa za fiksnu telefoniju.

Sve korisnike postojećeg računa za uplatu molimo da od 01.12.2022. sve uplate za Mtel fiksnu telefoniju izvrše na račun 5520000002519347.

Račun za uplate mobilne telefonije ostaje nepromijenjen.

Addiko Bank Banja Luka