Odgovor bankarskog sektora na izazove industrijske revolucije 4.0

U Tesliću je, u okviru 14. međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju održana i panel diskusija na temu “Odgovor bankarskog sektora na izazove industrijske revolucije 4.0”. Na panelu je naglašeno da nova tehnologija donosi konkurentsku prednost, odnosno da banke koje su među prvima u implementaciji novih tehnologija postaju znatno konkurentnije. Takođe je istaknuto da digitalizacija donosi nove načine plaćanja, prvenstveno u obliku mobilnih novčanica, instant plaćanja, chat bankarstva ili virtuelnih poslovnica, dok neki stručnjaci čak tvrde da će se do 2025. moći plaćati biometrijom, implantom za čip u koži, otiskom prstiju i sl.

Govoreći o postignućima Addiko Grupe, Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka je istakao virtuelnu poslovnicu kao jedinstveno rješenje koje je lansirano na hrvatskom tržištu u prvom kvartalu 2019, gdje osiguravamo potpuno digitalni kreditni proces, od zahtjeva do odobrenja bez potrebe odlaska u fizičku poslovnicu. Proces je od početka do kraja, od aplikacije, preko popunjavanja dokumentacije, do identifikacije i odobrenja klijenta, uključujući elektronski potpis potpuno online.
“Pored toga, Addiko Banka je korištenjem automatizacije i optimizacije procesa značajno smanjila vrijeme potrebno za obradu zahtjeva za kredite od sedam dana do samo 30 minuta, a veliki broj proizvoda i usluga dostupnih u poslovnicama Addiko Banke može se koristiti putem digitalnih komunikacijskih kanala gdje zakonodavstvo to dopušta”, naglasio je Ivanković.

Na panelu su spominjana i ograničenja koja usporavaju proces digitalizacije, pri čemu je najvažniji digitalni potpis, obzirom da zakonodavstvo u BiH još uvijek zahtijeva fizički potpis od strane klijenata, te je regulisanje elektronskog potpisa preduslov za većinu ovih usluga koje se već nalaze u ponudi drugih zemalja u regiji, kao i za noviji pristup promjenama koje donosi nova revolucija.

Addiko Bank Banja Luka