Okrugli sto ”Finansiranje izvoza” održan u Banjoj Luci

AKREDITIV I POTVRDA BONITETA NAJVAŽNIJI FAKTORI ZA IZVOZNIKE

Okrugli sto pod nazivom ”Finansiranje izvoza” održan je u Banjoj Luci u organizaciji Poslovnih novina i LRC-a, uz partnerstvo sa Addiko Bank, te je na ovaj način zaokružen projekt ”100 najvećih u BiH” za 2018. godinu. Učesnici panel diskusije bili su predstavnici nadležnih institucija i bankarskog sektora te kompanije koje aktivno učestvuju u izvozu.

Alena Ahmetspahić-Fočo, direktor projekta 100 najvećih u BiH, kazala je da ”ovu priču prati tradicija duga tri decenije, a da su kompanije rangirane po kategoriji malih, srednjih i velikih preduzeća. Istaknula je kako je broj firmi u BiH rastao za dva posto, broj zaposlenih četiri posto, dok je izvoz veći za 12 posto, a u RS-u za čak 15 procenata. Top općina izvoznik je Mostar sa 28 posto rasta, a prerađivačka industrija ima udio izvoza u prihodu od 41 posto”. Učesnici panela složili su se da u BiH imamo dobre trendove, ali da su naše potrebe daleko veće i da je prošlo vrijeme jeftine radne snage, kao i jeftine usluge. Ukazano je na to da je najvažnije biti realan i jasno definirati koje su to tržišne niše prioriteti za bh. izvoznike, a potrebno je raditi na koordiniranom pristupu kako nam prilike ne bi promaknule. Zaključeno je da se može ići naprijed, ali da je potrebno jasno definisati šta želimo.

Prva instanca izvoznicima trebala bi biti banka, s obzirom na to da je za klijente najvažnije da se osiguraju od rizika. Ukazano je na to da se poslovne navike naših ljudi trebaju mijenjati i da se njihova svijest treba podići na viši nivo. Predstavnici Addiko banke poručili su da privrednici trebaju znati da banka prvenstveno čuva svakog svog klijenta, te na taj način čuva i sebe.

”Mi 18 godina prikupljamo podatke i radimo analitiku koja našim klijentima itekako olakšava poslovanje, a mnoga potraživanja mogu biti spriječena ukoliko privrednici koriste mehanizme koje nudi LRC. Kada govorimo o izvozu veoma je bitno imati garanciju, a certifikat bonitetne pouzdanosti jedan je od načina kojim kompanije šalju jasan signal svojim partnerima da se radi o stabilnoj firmi čije poslovanje zadovoljava međunarodno priznate standarde”, rekao je Emil Kučković, direktor LRC-a.

Ognjenka Lalović, direktor Sektora privrede Vanjskotrgovinske komore BiH, istaknula je ulogu STK u nastupu na inostranim tržištima, te dodala bih kako je veoma bitno da privrednici u klauzulama ugovora ne zaborave arbitražni sud.

”Snažniji rast izvoza i izlazak na međunarodna tržišta, podrazumijeva i ozbiljniji pristup trade finance poslovima. Naša iskustva u ovom segmentu su izvanredna, te mi je zadovoljstvo pozvati sve izvoznike da nam se obrate ukoliko žele kvalitetnu i brzu podršku njihovim izvoznim aktivnostima”, istaknula je Biljana Jaćimović, menadžer za dokumentarne poslove i garancije Addiko Bank Banja Luka.

“Imati pravu banku za partnera od ključnog je značaja za svakog klijenta. Kada se radi o izvoznim poslovima, ovo je još bitnije. Addiko banka ima potpisan ugovor za korištenje garancija sa EBRD, kojim je klijentima omogućen brži i lakši pristup velikim tržištima u inostranstvu i lakše uspostavljanje poslovne saradnje sa velikim međunarodnim kompanijama. Ujedno, ovaj ugovor daje našoj banci veću konkurentnost na našem tržištu jer pruža mogućnost dodatnih usluga koje klijenti mogu koristiti”, kaže Dejan Vuklišević, direktor odjela prodaje za korporativne klijente u Addiko Bank Banja Luka.

”Izvoz je jedan od stubova svake države, a da bi se izvozilo mora se ispuniti veliki broj uslova. Pronaći partnera težak je zadatak, jer povjerenje se veoma teško stiče, a lako gubi. To je trnovit i jako težak put u kojem nailazite na veliki broj provjera”, smatra Milijan Mirković iz Termoelektro d.o.o. Brčko.

”Izvoz je od velikog značaja za nas, a jedino kroz njega možemo pozitivno utjecati na bh. ekonomiju. Interesanto je da su zemlje Evropske unije naša najzanimljivija tržišta, a na to je najviše utjecalo jačanje konkurentne sposobnosti domaćih kompanija. Teško je bilo zadobiti povjerenje evropskih partnera, ali danas je slika drugačija”, kazao je Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banja Luka.

Cuk7537

Addiko Bank Banja Luka