Praktična nastava za studente ekonomije

Addiko Bank ad Banja Luka i Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo potpisali su Memorandum o saradnji, kojim je dogovorena praktična obuka za studente ovog fakulteta u poslovnicama banke. Studenti će u okviru ove saradnje imati priliku da primjene teorijsko znanje u praksi, te da provedu tri mjeseca u dinamičnom poslovnom okruženju u poslovnicama Addiko banke na području regije Istočno Sarajevo.

“Addiko Bank ad Banja Luka koncipira svoje poslovanje na principima jasnog i jednostavnog bankarstva, sa kojim će se studenti koji budu kod nas na praksi i praktično upoznati. Vjerujem da će im ova praksa biti idealna podloga za izgradnju karijere u finansijskom sektoru”, izjavio je Boštjan Pečenko, član Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.

“Nastojimo našim studentima omogućiti da stečena teorijska znanja dodatno unaprijede kroz praktičnu obuku, kako bi nakon okončanja školovanja bili što spremniji za samostalan rad, uključujući rad u bankarskom sektoru”, istakao je Radomir Božić, dekan Ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo, te dodao da fakultet ove aktivnosti provodi u koordinaciji sa poslodavcima.

Studenti će tokom tromjesečne prakse proći kroz različite segmente bankarskog poslovanja, te na kraju steći širu sliku o načinu funkcionisanja i rada banke, posebno uvažavajući proces digitalne transformacije poslovanja kroz koji banka prolazi već dvije godine.

Addiko Bank Banja Luka