Predstavnici Addiko banke učestvovali na Infosec konferenciji u Banjoj Luci

Zoran Antić, menadžer sigurnosti u Addiko Bank ad Banja Luka, učestvovao je na devetoj tradicionalnoj Infosec konferenciji u Banjoj Luci, posvećenoj informacionoj sigurnosti. Konferencija je edukativnog karaktera i državnim institucijama i poslovnim sistemima obezbjeđuje informacije o načinu zaštite vlastitih IT i komunikacione sisteme od napada, kompjuterskih virusa i drugih oblika zloupotreba informacija.

“Priroda poslovanja banaka se mijenja i prilagođava potrebama tržišta i klijenata. Posljendjih godina očigledna je sve brža transformacija tradicionalnog modela bankarskog poslovanja, intenzivna digitalizacija poslovanja, povećanje broja digitalnih kanala, digitalnih servisa i sl. , tzv. “digitalna transformacija”. Promjene u modelu poslovanja rezultiraju promjenama u informacionom sistemu banke, a to utiče na povećanje i sigurnosnog rizika, koji mora biti adresiran na adekvatan način”, rekao je Zoran Antić, iz Addiko Bank ad Banja Luka, i izrazio zahvalnost na prilici da prezentira dostignuća Addiko banke u ovoj oblasti.

Prvi panel konferencije tematski je bio posvećen ulozi informacione sigurnosti u današnjem poslovanju. Zoran Antić je sa ostalim panelistama razgovarao o činjenici da su upravo banke, zbog specifične prirode posla, najveći konzumenti i prethodnica u implementaciji tehničkih sigurnosnih rješenja, te istakao da je recept Addiko banke za dugoročni uspjeh sigurnosti i informacione sigurnosti kompanije holistički i sistematičan pristup kojim se uspostavljaju procesi, edukuju korisnici, te pokreću implementacije novih tehnoloških rješenja s ciljem smanjenja sigurnosnog rizika i povećanja nivoa sigurnosti, te se stalno radi na njihovom unapređenju.

Konferencija Bl

Addiko Bank Banja Luka