Rast BDP 3% i otpornost ekonomije na politička previranja

Makroekonomski pregled Odjela za ekonomska istraživanja Addiko Grupacije

Prognozu BDP-a za 2017. godinu povećali smo na 3,0% zbog jače potražnje na lokalnom tržištu i povoljnog eksternog okruženja. Za 2018. godinu zadržavamo prognozu rasta od 3,1% zbog jače  eksterne  potražnje, fiskalne ekspanzije i domaćih investicija. U međuvremenu očekujemo da se  inflacija u 2018. godini stabilizuje zahvaljujući potrošnji građana, a deficit tekućih računa dodatno proširi, ključne su poruke kvartalnog makroekonomskog outlooka koji priprema odjela za ekonomska istraživanja Addiko Grupacije.

„Rast BDP-a 2018. godine predviđamo na 3,1% jer su se ekonomske aktivnosti pokazale otpornima na politička previranja i nedostatak tranše MMF-a i ciklično su se obnavljale. Očekuje se da potrošnja građana i dalje raste po stopi od oko 2,5% zbog sve većih doznaka, veće zaposlenosti i rasta plaća, kao i nižih troškova otplate duga“, istakao je Hrvoje Stojić, direktor ekonomskih istraživanja u Addiko Grupaciji.

„Ubrzane investicije podstaknut će rast, ponajviše zbog kredita EBRD-a od 70 mil. EUR za finansiranje izgradnje koridora Vc, koji je dugo na čekanju do usvajanja zakona o cestarinama i akcizama, kao i zbog nešto  većih direktnih stranih ulaganja“, naglašava dalje Stojić, te dodaje  da su: „direktna strana ulaganja i dalje manja od 3% BDP-a, što je najniža stopa u Jugoistočnoj Evropi“.

Ukupni rast kredita u oktobru povećan je na 5,8% ytd (u odnosu na 2,0% yoy u 2016.) sa snažnijim kreditiranjem privatnog sektora. Naime, kreditiranje u sektoru Retaila poraslo je za 6.1% ytd, ponajviše zahvaljujući nenamjenskim gotovinskim kreditima, koji čine čak 75% ukupnih Retail kredita, dok su krediti Corporatea porasli za 5,6% ytd u cikličnom obnavljanju.

I za 2018. godinu predviđamo sličnu stopu rasta od 6,2% zbog ekonomskog rasta, daljnjeg smanjenja kamatnih stopa i izgleda za poboljšanjem tržišta rada. Udio loših kredita smanjen je na 10,8% u septembru (u odnosu na 11,8% na kraju 2016.),a to je u skladu sa  očekivanim udjelom loših kredita u 2017. godini od 10,5%. Za 2018. godinu predviđamo daljnje smanjenje udjela loših kredita na 9,6%, kao rezultat prodaje loših kredita, otpisa i bolje naplate.

Prikupljanje depozita povećano je za 10,2% ytd u oktobru (u odnosu na 7,4% yoy 2016.) sa  pozitivnim doprinosom svih sektora. Corporate depoziti porasli su za 15,6% ytd zahvaljujući odličnoj turističkoj sezoni, a depoziti javnog sektora snažno su porasli za 35,9% ytd, ponajviše zbog otplate ruskog clearing duga vlastima BiH. Rast Retail depozita usporen je na 3,9% ytd, kao rezultat visoke osnove. Zbog iznosa depozita izvan naših očekivanja, povećali smo prognozu naplate depozita za  2017. godinu za 4,0 pp na 11,6% yoy. Za 2018. godinu predviđamo smanjenje na 7,0% yoy zbog visoke osnove, intenzivisanja privatnog Capexa i veće sklonosti potrošnji zbog niskih kamatnih stopa.

Detaljan pregled potražite na:

https://www.addiko-rs.ba/static/uploads/SEE-Outlook-1Q18.pdf

Hrvoje Stojic
Hrvoje Stojić, Direktor odjela ekonomskih istraživanja Addiko Grupe

Addiko Bank Banja Luka

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.".