Saopštenje – informisanje o stanju kreditnog zaduženja fizičkih lica

U skladu sa odredbama Člana 154., stav 1. i Člana 148. stav 1. tačka 2. Zakona o bankama Republike Srpske, te u vezi sa relevatnom odredbom Ugovora o kreditu kojom se utvrđuje dole navedeno pravo klijenta na informisanje o stanju njegovog/njenog kreditnog zaduženja, ovim putem Addiko Bank a.d. Banja Luka obavještava svoje klijente, fizička lica kao korisnike kredita, da imaju pravo da se obrate u najbližu poslovnicu Banke, odnosno poslovnicu gdje im je odobren i plasiran kredit te zatraže i bez naknade, dobiju pisani izvod o stanju njihovog kreditnog zaduženja, uključujući podatke o iznosu otplaćene glavnice i kamate, kao i iznosu preostalog duga.

Addiko Bank Banja Luka