Sporazum o saradnji Addiko banke i Univerziteta u Banoj Luci

Addiko Bank ad Banja Luka i Univerzitet u Banjoj Luci potpisali su Sporazum o saradnji, kojim je dogovorena podrška Banke aktivnostima Univerziteta, kao i volonterski rad zaposlenika Banke. Addiko banka će u sklopu ove saradnje podržati manifestaciju “Studenti u susret nauci” koja će se održati u novembru, te će podržati uređenje javnog prostora Univerziteta.
„Društveno odgovorne aktivnosti Addiko banke fokusirane su na projekte koji podržavaju zajednicu u kojoj poslujemo. Obrazovani mladi ljudi su pokretači promjena u svojim sredinama, a naš cilj je da podržimo te pozitivne priče. Addiko Bank ad Banja Luka koncipira svoje poslovanje na principima jasnog i jednostavnog bankarstva, te kao jedinstvena specijalizovana banka želimo osnažiti mlade ljude, kako bi pored doprinosa zajednici, barem neki od njih doprinijeli i našoj kompaniji, odnosno našem sektoru”, izjavio je Mario Ivanković, predsjednik Uprave Addiko Bank ad Banja Luka.
“Addiko banka će svojim aktivnostima na Univerzitetu omogućiti naprednije i ugodnije uslove studiranja našim studentima, te ćemo uz ovu podršku lakše realizovati naše projekte. Zadovoljstvo nam je sarađivati sa savremenim kompanijama kao što je Addiko banka’’,  istakao je rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin i naveo da je ovo samo početak dobre saradnje između Addiko banke i Univerziteta u Banjoj Luci.

Addiko Bank Banja Luka