Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d.

Na osnovu čl. 63 Zakona o bankama Republike Srpske (Sl. glasnik RS br 44 od 14.06.2003. godine), čl. 129 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske (Sl. glasnik Republike Srpske br. 116 od 23.11.2011. godine i čl. 33 Statuta Addiko Bank a.d, Nadzorni odbor Addiko Bank a.d. je dana 07.02.2012 godine, donio Opšte uslove poslovanja Addiko Bank a.d.

 

 

Da li su Vam informacije na ovoj stranici korisne?