Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja Addiko Bank a.d.

Na osnovu člana 37. Statuta Addiko Bank a.d. Banja Luka i tačke 3. i 4. Poslovnika o radu Uprave, Uprava Addiko Bank a.d. Banja Luka je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 06.02.2017. godine  usvojila Opšte uslove poslovanja Addiko Bank a.d Banja Luka. Opšti uslovi poslovanja su javno objavljeni dana 14.2.2017. godine.

Izmjena i dopuna Opštih uslova poslovanja od 22.03.2017. godine. 

 

 

Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?