Addiko Chat Banking na Viberu

Prvo chat bankarstvo!

Nekad ste plaćali čekom.

Danas platite chatom!

 

Addiko Chat Banking  je digitalna usluga unutar javnog Addiko Bank Banja Luka profila na Viberu, koju mogu aktivirati postojeći i novi korisnici Addiko EBank usluge – usluge elektronskog bankarstva.

  • Plaćajte račune po već kreiranim uzorcima
  • Provjerite stanje i promet po računu
  • Interno prebacite sredstava unutar svojih Addiko računa
  • Uz niže naknade za sve učinjene transakcije

Brinemo se o sigurnosti vaših transakcija:

  • Ulaz na Addiko Chat Banking na Viberu, kao i transakcije, verifikuju se jedinstvenom šifrom
  • Plaćate po uzorcima koje ste prethodno kreirali unutar usluge EBank, uz max. dnevni limit od 500 KM - potencijalna šteta usljed zloupotrebe je svedena na minimum

Javnom Viber profilu Addiko Bank Banja Luka možete pristupiti skeniranjem ovog QR koda, koristeći QR Scanner unutar Viber aplikacije:

Korisničko upustvo, za lakše snalaženje, potražite ovdje.

Sve detaljne informacije u vezi sa uslugom Addiko Chat Banking na Viberu nalaze se u Standardnom informacionom listu (SIL)  te Opštim uslovima korištenja, koja možete preuzeti ovdje.

* Ovo su usluge isključivo Addiko banke i nisu ni na koji način povezane sa Viberom i/ili njegovim partnerima niti ih oni sponzorišu, podržavaju ili održavaju.

 

Klikom na ovu sliku otvorićete na našem YouTube nalogu kratki video koji detaljno pojašnjava kako aktivirati uslugu Addiko Chat Banking na Viberu.

Kako aktivirati Addiko Chat Banking uslugu
Da li su vam informacije na ovoj stranici korisne?