Lombardni krediti

Kredit i štednja

Kredit koji Vam pruža mogućnost da novac i uštedite, uz vrlo povoljnu kamatu!

  • Nenamjenski krediti sa fiksnom kamatnom stopom i na kredit i na štednju
  • Rok otplate: do 6 godina

Svi podnosioci Zahtjeva za kredit, prije apliciranja Banci, dužni su upoznati se sa Standardnim informacionim listom

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka