Addiko Chat Banking na Viberu

Nekad ste plaćali čekom.

Danas platite chatom uz Addiko Chat Banking na Viberu!

Prvo chat bankarstvo!

Nekad ste plaćali čekom. Danas platite chatom!

Addiko Chat Banking na Viberu je digitalna usluga unutar javnog Addiko Bank Banja Luka profila na Viberu, koju mogu aktivirati postojeći i novi korisnici Addiko EBank usluge – usluge elektronskog bankarstva.

Putem Vibera pregledajte stanje svojih računa i izvršite plaćanja dok ste u pokretu.

 • Plaćajte račune po već kreiranim uzorcima
 • Provjerite stanje i promet po računu
 • Interno prebacite sredstava unutar svojih Addiko računa
 • Uz niže naknade za sve učinjene transakcije
 • Pošaljite novac preko Vibera jednostvanim odabirom kontakta iz imenika

Brinemo se o sigurnosti vaših transakcija:

 • Ulaz na Addiko Chat Banking na Viberu, kao i transakcije, verifikuju se jedinstvenom šifrom
 • Plaćate po uzorcima koje ste prethodno kreirali unutar usluge EBank, uz max. dnevni limit od 500 KM – potencijalna šteta usljed zloupotrebe je svedena na minimum

Addiko Chat Banking se aktivira putem Addiko EBank aplikacije.
Klikom na označeno polje Addiko Chat Bankinga, započinje jednostavni proces aktivacije usluge.

Funkcionalnost "Pošaljite novac"

a. Ukoliko je primalac korisnik Addiko EBank:

 • novac će mu biti prebačen odmah po potpisivanju naloga, uz obavještenje primaoca o primljenoj uplati.

b. Ukoliko primalac nije korisnik Addiko EBank:

 • dobiće obavještenje sa instrukcijama kako može primiti uplatu u par koraka.
 1. Potrebno je da imate aktiviranu uslugu Addiko Chat Banking na Viberu.

Uslugu možete aktivirati putem EBank aplikacije

 1. Aktivirajte opciju „Moja Addiko banka“

Kliknite na opciju „Plaćanja“, a potom „Pošaljite novac“

 1. Odaberite račun koji želite da koristite za plaćanja
 2. Novac možete poslati na dva načina

Korištenjem opcije „Podijeli kontakt“

Unosom broja telefona primaoca u formatu „+387xxxxxxxx“

 1. Kada ste izabrali kontakt, izabraćete iznos koji želite da uplatite

iznos šaljete u formi poruke na Viber botu

 1. Upisujete svrhu plaćanja i PIN

PIN-om potvrđujete transakciju

 1. Pregledi plaćanja na Addiko Chat bankingu

Uvid u sve transakcije po računu imate na svim kanalima koje koristite: Addiko Chat Banking, EBank i/ili Mobile Bank

 1. SMS potvrda izvršene transakcije

Pošiljalac i primalac sredstava dobijaju SMS poruku o odlivu/prilivu na računu putem Addiko Chat Bankinga

* Ovo su usluge isključivo Addiko banke i nisu ni na koji način povezane sa Viberom i/ili njegovim partnerima niti ih oni sponzorišu, podržavaju ili održavaju.

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka