Visa Electron

Addiko Visa Electron

Addiko Bank a.d. svim vlasnicima transakcionih računa automatski izdaje Addiko Visa Electron karticu po najpovoljnijim uslovima. Ovom karticom možete podizati gotovinu na bankomatima koji nose VISA oznaku, u zemlji i inostranstvu, a možete je koristiti i za plaćanje roba i usluga na mjestima gde je vidno istaknut znak VISA Electron.  Za sve troškove u zemlji i inostranstvu Vaš tekući račun biće terećen u konvertibilnim markama.

Na bankomatima banaka članica Addiko grupacije u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini gotovinu Addiko Visa Electron karticom podižete bez naknade! Addiko Visa Electron je debitna kartica, što znači da se troškovi koje napravite koristeći ovu karticu automatski skidaju sa Vašeg transakcionog računa u momentu nastanka troška.

Svi vlasnici transakcionih računa otvorenih u Addiko Bank a.d. mogu postati vlasnici Addiko Visa Electron kartica, nakon što se upoznaju sa dolje priloženim Standardnim informacionim listom te u najbližu poslovnu jedinicu Banke predaju ispunjenu Pristupnicu.

Dnevni broj svih transakcija20
Dnevni iznos svih transakcija3,000 KM
Dnevni broj transakcija podizanja novca5
Dnevni iznos transakcija podizanja novca1,000 KM
4-dnevni broj svih transakcija30
4-dnevni iznos svih transakcija5,000 KM
4-dnevni broj transakcija podizanja novca10
4-dnevni iznos transakcija podizanja novca2,000 KM

Detaljne informacije u Standardnom informacionom listu

Pomoći ćemo vam odabrati najbolji način štednje.

Štednja

Plaćanje naknade za svaku uslugu je nepotrebno

Odaberite odgovarajući paket i plaćajte jedinstvenu mjesečnu naknadu.

Paketi

Addiko Bank Banja Luka